štvrtok 29. novembra 2012

Jednoducha dámska zimná čiapka

 


Materiál
Hrubšia 5 vláknová  vlna, 6.5 - 7 mm háčik

Skratky:
PO: Pevné očko                                     
KS:  Krátky stĺpček              
DS:  Dlhý stĺpček
PDS : Polovičný dlhý stĺpček               
R  :  Retiazka                   
O   :  Očko                                                            

vzorka: 9 očka x 6.5 riadky = 10 x 10 cm

Poznámka: Na začiatku každého kola uháčkujete 3 očka. To sa počíta ako prvý dlhý stĺpček. Na konci každého kola  pevné očko do 3. retiazkového očka.
Čiapka:
Na začiatok uháčkujeme retiazku z 5O a spojíme ich do kolieska s PO do prvého RO. Môžete si vyskúšať tzv. magické koliesko ukážka, ktorého je na tomto videu .
1.kolo: uháčkujeme 12 DS do kolieska.
2 kolo: 3 RO a 1DS do toho istého očka ako 3RO, 1DS do toho istého očka ako 3RO predchádzajúceho riadku, 2DS do každého O dookola. Nakoniec PO do kola(24 DS).
3.kolo: 3RO, 2DS do ďalšieho O, potom  *1DS do ďalšieho O, 2DS do ďalšieho O*, opakovať *-*, spojiť PO do kola (36 DS).
4.kolo: 3RO, 1DS do ďalšieho O, 2DS do ďalšieho O. *1DS do každého ďalšieho 2DS, 2DS do ďalšieho O*, opakovať *-*. Spojiť PO do kola (48DS)
(Po 4. kole sú  rozmery približne  14 cm v priemere. To je vhodná chvíľa si skontrolovať či je to v súlade  s vašou vzorkou )
5-11.kolo: DS do každého O dookola a nakoniec spojiť do kola PO. (48 DS).
Tu si už budete chcieť overiť či má čiapka dostatočnú dĺžku. Ak by ste chceli ešte dlhšiu tak si pridajte ešte ďalšie kolo.
12.kolo: 1RO, KS do každého O dookola, nakoniec PO spojiť do kola. (48KS)
Ukončite prácu, odstrihnite a zapracujte koniec vlny. Ak chcete neviditeľné a čisté zakončenie práce  kliknite si sem!!
Keď budete hotoví s čiapkou môžete si pridať svoje obľúbené kvety.

zdroj

Májová ruža 

Májová ruža
Uháčkujeme 26 RO.
Začneme od 2.RO a hačkujeme 25 KS do každého RO(25 stlpíkov).
Obrátime prácu.
Preskoč 1. očko, * 5DS do ďalšieho O, PO do ďalšieho O *
Opakovať medzi  *-* ešte 4x (5 veľkých lístkov okvetia  bude uháčkovaných)
pokračujeme *5 PDS do ďalšieho O, PO do ďalšieho očka *
Opakovať medzi *-* ešte 3x (4 stredné lístky okvetia bude uháčkovaných)
pokračujeme *5 KS do ďalšieho O, PO do ďalšieho O *
Opakovať medzi *-* ešte 2x (3 malé okvetné lístky bude uháčkovaných.)
práca ukončená, necháme si dlhší koniec vlny na zošitie kvetu.

Lístok ružeUháčkovať 8 RO.
Začneme od 2. O na háčiku a postupujme následovne :
KS, PDS, DS, 2DS, DS, PDS, KS.
2 RO, PO do 2. O z háčku (urobí sa pikotka)
teraz pracujeme naspäť pozdĺž spodnej častí začínajúcej retiazky, do zostávajúcej slučky:               
 KS, PDS, DS, 2DS, DS, PDS, KS
potom PO do posledného očka listu, dokončíme prácu, odstrihneme si dostatočne dlhý koniec vlny na zošitie.   


zdroj:

 

 Rozkvitnutý kver

Na začiatok uháčkujeme 4 RO a spojíme do kruhu PO.
1.kolo : 1 RO (ráta sa ako KS), potom uháčkujeme, spojíme PO. Musíte byť schopní identifikovať  6 RO, aby ste mohli vypracovať ďalšie kolo.
2.kolo : PO do prvého O, uháčkovať 2 O, 1DS a 1KS do toho istého očka.
**PO do ďalšieho O, uháčkovať 2 O, 1DS a 1KS do toho istého očka**
opakovať medzi *-* ešte 4x až kým nebudeš mať spolu 6 okvetných lístkov.
Urob PO do základne prvého  O na spojenie kola. Ukončiť prácu..
Nezabudnite si ponechať dostatočné dlhý koniec vlny na vytvorenie slučky na zavesenia.

zdroj 

kvietok
 


 


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára