streda 12. decembra 2012

Rebrovaná hačkovaná čiapočka


   
Novorodenec
Magický kruh
R1: O 1, 10 PS do kruhu. Spojiť s PO (10)
R2 :O 2, 1 PS do toho tej istej medzery, "2PS do každej medzery" Opakovať "" Spojiť s PO v druhom očku. (20)
R3: O 2, "2 PS do nasledujúcich medzier, 1 PS do ďalšej medzery". Opakovať "" Spojiť PO v druhom O. (30)
R4 : O 2, 1 PS do nasledujúcej medzery, "2 PS do nasledujúcej medzery, 1 PS do nasledujúcich dvoch medzier". Opakovať "" Spojiť s PO   druhé O. (40)
R5: O 2, 1 PS do nasledujúcich 8 medzier, "2 PS do nasledujúcej medzery, 1 PS do nasledujúcich 9 medzier". Opakovať "" (44)
R6 : O 2, DS dookola (44)
R7-R14:  O 2, "PPS okolo nasledujúcehu DS, ZPS okolo nasledujúceho DS". Opakovať "" (44) R15: PS dookola
R16: KS dookola

0-3 mesačné
magický kruh
R1-R4 : detto ako u novorodenca
R5 : O 2, 1PS do nasledujúcich 3 medzer, "2 PS do nasledujúcej medzery, 1 PS do nasledujúcich  4 medzer". Opakovať "". Spojiť s PO do druhého O (48)
R6- R14: opakujeme ako na novorodenca (48)
R15: O2 "PPS okolo nasledujúceho DS, ZPS okolo nasledujúceho DS". Opakovať "" (48)
R16 a R 17 opakovať detto ako dva posledné riadky pre novorodenca (48)


6-9 mesačné
magický kruh
R1-R 4: detto ako pre novorodenca
R5: O2, 1 PS do nasledujúcich medzier, "2 PS do nasledujúcej medzery, 1 PS do nasledujúcich 2 medzier". Opakovať "" Spojiť PO do druhého O. (52)
R6-R-14: detto ako pre novorodenca (52)
R15-R16:  O2 "PPS okolo nasledujúceho DS, ZPS okolo nasledujúceho DS". Opakova "" (52)
R17 a R 18 opakovať detto ako dva posledné riadky pre novorodenca (52) 


12 mesačné
Magický kruh
R1-R4: detto ako tie isté riadku pre novorodenca
R5: O2, 1 PS do nasledujúcich 2 medzier, "2 PS do nasledujúcej medzery, 1 PS do nasledujúcich 3 medzer".Opakovať "" Spojiť PO na druhého O. (50)
R6 : O2, 1 PS do nasledujúcich 9 medzer, "2 PS do nasledujúcej medzery, 1 PS do nasledujúcich 10 medzier". Opakovať "". Spojiť PO do druhého O. (54)
R7 O 2 DS dookola (54)
R8-R18: O2   "PPS okolo nasledujúcehu DS, ZPS okolo nasledujúceho DS". Opakovať""  (54) R19:    PS dookola
R20: KS dookola 

 zdroj:

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára