utorok 11. decembra 2012

5 hour Baby Boy sweater

 
Postup:


Začneme pri krku, nahodíme 33 očiek použitím jednoduchého nahodenia ( “knitted on cast-on”)
Riadok 1 - 4: hladko.
Riadok 5: Hladko 3, Obratene až k posledným 3 očkám, Hladko3
(Vždy pletieme prvé 3 očka a posledné očka "hladko" dokonca aj v obrátenom rade.)
Riadok 6: H3, * pridať 1 očko v nasledujúcom očku, H1, opakovať od * k posledným 4 očkám, skončiť s pridaním 1 očka, H3. (47 očiek)
Riadok 7: H3, Obrátene k posledným 3 očkám, H3.
Riadok 8: Hladko
Riadok 9: Hladko
Riadok 10: H3, *pridať 1 očko v nasledujúcom očku, H2, opakovať od *, končiť pridaním 1očka, H 4. (61 očka)
Riadok 11:H3, Obrátene k posledným 3 očkám, H3.
Riadok 12:Hladko
Riadok 13: Rovnako ako riadok  9.
Riadok 14: H4 *pridať v nasl.očku, H3, opakovať od * k posledným 5 očkám, končíme s           pridaním 1očka, H4 (75 očka.)
Riadok 15: H3, Obratko k posledným 3očkám, H3.
Riadok 16: rovnako ako riadok  8.
Riadok 17: rovnako ako riadok 9.
Riadok 18: H4 *pridať v ďalšom očko, H4, opakovať od * až k posledným 6očkám.,končíme pridaním 1očka, H 5.
Riadok 19: H3, Obratko k posledným 3 očkám, H3.
Riadok 20: rovnako ako riadok 8.
Riadok 21: rovnako ako riadok 9.                                                                                                                                                                                                                                      Riadok 22: H5 *pridať v nasledujúcom očku, H5, opakovať od * ku koncu riadku.
Riadok 23: H3, Obratko k posledným 3očkám, H3.
Riadok 24: rovnako ako riadok 8. .
Riadok 25: rovnako ako riadok 9. .
Riadok 26: Teraz si umiestníte značky, ktoré vyznačia pozíciu dielov predného, zadného a rukávov:
H6, pridať1, H5, pridať1, H5, pridať1, H1, značka (20 očiek pre predný diel),
H1, pridať1, H6, pridať1, H5, pridať1, H6, pridať1, H1, značka (23 očiek pre rukáv),
H1, pridať1, (H6, pridať1) 2x, H5, pridať1, (H6, pridať1) 2x, H1, značka (37 očiek pre zadný diel),
H1, pridať1, H6, pridať1, H5, pridať1, H6, pridať1, H1, značka (23 očiek pre druhý rukáv),
H1, pridať1, H5, pridať1, H5, pridať1, H6 (20 očiek pre druhý predný diel).

Riadok 27: H3, Obratko k posledným 3 očkám, H3.
Riadok 28: : Pletieme hladko celý rad, pridáme 1 očko pred a za každou značkou . (131 očka)
Riadok 29: rovnako ako riadok 27.
Riadok 30: rovnako ako riadok  28. (139 očiek).
Riadok 31: H3, Obratko k posledným 3 očkám, H3.
Upletieme hladko  22 očiek (prvého predného dielu a umiestníme ich na samostatné kruhové ihlice).

Rukávy :
Nahodíme 2 očka a upletieme hladko 27 očiek (prvý rukáv), nahodíme 2 očka, pracujeme s inými ihlicami a na týchto 31 očkách pracujeme  hladkým (pančuchovým) vzorom (na 4 ihliciach) počas ďalších 22 riadkov.
Rukávový uberáci rad: :H2, (H2 spliesť, H3) 5 x, H2spliesť H2. (25 očka ostane)
Pletieme rovno hladko 7 radov.
Ukončiť pletenie rukávu na ihliciach.
Naberieme a upletieme 41 očka zadného dielu na  kruhové ihlice následne za prvým predným dielom.
Pokračujeme v pletení druhého rukáva  rovnako ako prvý rukáv.

Telo svetríka:

Rad1: Na ihlice kruhové si naberieme a upletieme 22 očiek druhého predného dielu  čo bude tvoriť telo svetríka (spolu 85 očiek .)
Rad 2: H 3, obrátene k posledným 3 očkám, H 3
Rad 3: hladko
Rad 4: H3, obrátene k posledným 3 očkám, H 3
Rady 5-16:opakovať rady 3 a 4.
Pokračovať 8 radov stále hladko.
Ukončiť pletenie.


zdroj:

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára